Huisregels

Bekijk hieronder de huisregels van Tandartspraktijk de Korteling.

U dient ten alle tijden een legitimatiebewijs en een geldig inschrijvingsbewijs van uw verzekering, zoals een verzekeringspasje, bij u te hebben. Tevens bent u zelf verantwoordelijk dat uw gegevens bij eventuele wijziging aan ons worden doorgegeven.

Wij verzoeken u bij elke controle/behandeling ons te informeren over u medische gegevens zoals, medicijngebruik, hart- en vaatziekten, infecties, zwangerschap enz. Dit is in uw belang en het onze.

Uiteraard streven wij ernaar om iedereen op tijd te behandelen. Soms kan een behandeling langer duren dan verwacht. Als u heeft moeten wachten zullen we ook voor u de tijd nemen die nodig is. Als u geen tijd heeft om te wachten kunt u desgewenst een nieuwe afspraak maken.

In onze praktijk werken wij uitsluitend op afspraak. Afspraken kunnen telefonisch of aan de balie worden gemaakt/ geannuleerd. Bij het te laat komen op een afspraak loopt u het risico dat de behandeling niet geheel volgens de planning kan worden voltooid of zelfs geannuleerd moet worden door het ontstane tijdgebrek.

Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen dient u dit minimaal 24 uur van te voren telefonisch te melden. Zegt u een afspraak niet tijdig af, dan zal de voor u gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

Bij het herhaaldelijk niet nakomen van een afspraak of te laat afzeggen van een afspraak, behouden wij ons het recht voor om u uit te schrijven als patiënt van onze praktijk.

Voorafgaand aan een behandeling geven of mailen wij u een begroting zodat u weet welke kosten u kunt verwachten en of u de behandeling wil laten uitvoeren.
Heeft u nog vragen over de begroting? Dan kunt u altijd contact opnemen met onze praktijk.

De rekening is opgebouwd uit verschillende verrichtingen die tijdens de behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke verrichting omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld. De tarieven worden per jaar vastgesteld door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit).

De rekening zal via Infomedics ingediend worden bij uw verzekering. Mocht u geen recht meer hebben op vergoeding vanuit de verzekering of heeft u geen tandartsverzekering dan zult u van Infomedics een (rest) nota ontvangen.

Bij tandartspraktijk De Korteling kunt u rekenen op de best mogelijke tandheelkundige zorg. Kwaliteit is bij ons het uitgangspunt. Toch kunnen wij niet volledig voorkomen dat er soms iets mis gaat. In dat geval kunt u rekenen op een garantieregeling. De uitgangspunten voor deze regeling vindt u hieronder.

Behandeling

          Garantieperiode

Kroon en Brugwerk*

          5 jaar

Vullingen

          1 jaar

Opbeetplaat **

          1 jaar op fabricagefouten,

          niet op normaal gebruik

Vullingen melkgebit

          Geen mogelijkheid op garantie

Wortelkanaalbehandeling

          Geen mogelijkheid op garantie

Bleken

          Geen mogelijkheid op garantie

* Kroon- en brugwerk hebben een aflopende garantiewaarde van 20% per jaar. 

** Geen garantie op normale slijtage door gebruik.
 

Garantieperiode

Om aanspraak te kunnen maken op de garantieregeling verwachten wij dat u 2x per jaar op controle komt en de verstrekte adviezen opvolgt.
Het gebit moet normaal onderhouden zijn en er mogen geen wijzigingen door derden zijn aangebracht in het deel wat onder de garantieregeling valt.
Het gebit mag geen tekenen vertonen van overmatige slijtage door tandenknarsen of klemmen, hier is geen enkel werkstuk tegen bestand!

Wanneer u niet tevreden bent met een behandeling of de manier waarop u behandeld bent, vragen wij u om dit zo spoedig mogelijk aan ons personeel kenbaar te maken. Wellicht kunnen wij meteen iets voor u betekenen. Bent u van mening dat wij hier geen gehoor aan geven dan kunt u schriftelijk een klacht indienen.

Wij zullen zo spoedig mogelijk doch binnen een termijn van 6 weken op uw klacht reageren. Indien u daarna nog steeds ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht dan kunt u zich richten tot: De klachtencommissie KNMT, postbus 2000, 3430 CA Nieuwegein, Tel: 030-6076276.

Laat uw eigendommen niet onbeheerd achter.

Tandartspraktijk De Korteling is niet aansprakelijk voor schade, diefstal of verlies van uw eigendommen.

Om voor beide partijen een voorspelbare situatie te kunnen creëren is het van groot belang dat u regelmatig de praktijk bezoekt. Over het algemeen adviseren wij volwassenen en kinderen 2x per jaar een periodieke controle uit te laten voeren. In overleg kan dit aantal verhoogd/verlaagd worden. Om uw gebit zo lang mogelijk in een goede staat te houden en om ons prettige werkomstandigheden te bieden, verlangen wij van u een goede mondhygiëne, uiteraard zullen wij er alles aan doen om u hierbij te begeleiden.

Agressief gedrag, verbaal of anderzins, wordt niet getolereerd en heeft onmiddellijke uitschrijving tot gevolg.